laguntravel
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A LagunTravel Ltd. (székhely: North East Point, Mahe, Seychelles., cégjegyzékszám: 8414179-1, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A LagunTravel adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.laguntravel.info/gdpr.html címen.

A LagunTravel fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A LagunTravel elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A LagunTravel a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A LagunTravel az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 
2 Az adatkezelő adatai

Társaságunkkal, mint adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni:

 • Név: LagunTravel Ltd.
 • North East Point, Mahe, Seychelles
 • Cégjegyzékszám: 8414179-1
 • Adószám: 25509207-2-42. 
 • E-mail: info@laguntravel.com


2.1 Adatvédelmi tisztviselő

 • Név: Romana laporte
 • E-mail: info@laguntravel.com


 

 • 3 A kezelt személyes adatok köre

  3.1 Ajánlatkérés során megadandó személyes adatok

  A LagunTravel www.laguntravel.info  web-oldalán ajánlatkérés esetén a következő adatokat kell megadni:

 • E-mail cím
 • Név
 • Telefonszám
 • Cím


Ezen adatokat az adatkezelő, Érintett kérésére 48 órán belül törli. 

 
3.2 Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok

A LagunTravel www.laguntravel.info web-oldalán hírlevél feliratkozás esetén a következő adatokat kell megadni:

 • E-mail cím
 • Név
 • Hírlevelek és reklámok engedélyezésére szolgáló jelölő négyzet (checkbox), melyet a feliratkozónak kell kipipálnia
 • Az adatvédelmi tájékoztató elolvasását igazoló jelölő négyzet (checkbox), melyet a feliratkozónak kell kipipálnia


Ezen adatok az adatkezelő által bérelt, Mailchimp - Rocket Science Group (USA) virtuális szerverén, található adatbázisában vannak eltárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő a minden hírlevélben megtalálható “leiratkozás” linken keresztül történő leiratkozást követő azonnal törli.


3.3 Foglalás során megadandó személyes adatok

A LagunTravel szolgáltatásainak lefoglalása esetén elektronikus, vagy személyes kézhezvét formában a következő adatokat kell megadni:

 • E-mail cím
 • Név
 • A foglalóval együtt utazó utastárs neve
 • Telefonszám
 • Cím
 • Útlevél másolata


Ezen adatokat az adatkezelő, Érintett kérésére 48 órán belül törli, amennyiben:

 • Érintett a választott szolgáltatást igénybe vette, vagy végérvényesen törölte
 • Érintett a választott szolgáltatást igénybe vette, vagy végérvényesen törölte, valamint semmilyen követelést nem támaszt adatkezelő irányába
 • Érintett által igénybe vett, vagy törölt szolgáltatás nem követeli meg a személyes adatok további megőrzését (pl. esküvős csomagok esetén)3.4 Foglalás során megadandó személyes adatok (esküvős foglalások esetén)

A LagunTravel házasságkötéssel összefüggő szolgáltatásainak lefoglalása esetén elektronikus, vagy személyes kézhez vét formában a következő adatokat kell megadni:

 • E-mail cím
 • Név
 • A foglalóval együtt utazó utastárs neve
 • Telefonszám
 • Cím
 • Útlevél másolata
 • Születési anyakönyvi kivonat másolata
 • Amennyiben Érintett illetve az házasságba lépő pár volt már házas, úgy a válást igazoló anyakönyvi kivonat.


Ezen adatokat az adatkezelő 1 évig tárolja, majd Érintett kérésére 48 órán belül törli.3.5 Technikai adatok


A LagunTravel a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


A LagunTravel az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A LagunTravel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A LagunTravel az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


 
3.6 Cookie-k (Sütik)

3.6.1 A sütik feladata


 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.


A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 
3.6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az <xy> weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 
3.6.3 Segédlet a sütik fogadásának, letiltásának szabályozásához

Vannak, akik nem szeretnék engedélyezni a cookie-k használatát – a legtöbb böngésző ezért lehetőséget biztosít a cookie-k kezelésére.

Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a cookie-k kezeléséhez, így az adatok használata pontosabban szabályozható. Ez azt jelenti, hogy Ön letilthatja a cookie-kat akár az összes webhelyről, kivéve azokat, amelyekben megbízik.

Mozilla FireFox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
Google Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Internet Explorer böngészőben ez verziónként eltérhet: https://www.microsoft.com/hu-hu/search/result.aspx?q=internet%20explorer%20cookies
Opera böngészőben: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html
Safari böngészőben: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A böngészők egy másik elterjedt funkciója az inkognitómód. Ez akkor hasznos, ha Ön nem szeretné, hogy a meglátogatott webhely vagy a letöltések megjelenjenek a böngészési és letöltési előzmények között. Minden inkognitómódban megnyitott ablak bezárásakor törlődik az inkognitómód használata közben létrehozott összes cookie is.

Fontos megjegyzés: a cookie-k nélkül előfordulhat, hogy egyes funkciók nem fognak teljesen hibátlanul működni.

 
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

  

 5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A LagunTravel tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a LagunTravel részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).


 

 
6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő az adatokat szigorú előírások mellett, teljes biztonságban kezeli. Adatfeldolgozási, illetve az adatokhoz hozzáférési jogköre kizárólag azon személyeknek van, akik aláírták az Adatkezelésre vonatkozó elírások kizárólagos betartásának nyilatkozatát.

Adatkezelő tevékenységét nemzetközi szinten Európán belül, és azon kívül végzi. Adatkezelő így fenntartja a jogot, amennyiben az adott utazási szolgáltatás harmadik országban kerül végrehajtásra, a szükséges adatokat az adott szolgáltató számára továbbítsa.

 
7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A LagunTravel megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a LagunTravel  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a LagunTravel indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a LagunTravel korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.